Ο Εθελοντισμός είναι η βάση του Πολιτισμού – Μόνο μαζί μπορούμε


Η συμμετοχή είναι η ουσία και το θεμέλιο της Δημοκρατίας.

Η οργάνωση των κοινωνιών, σε κάθε επίπεδο και κλίμακα, βασίζεται στη συλλογική προσπάθεια και στην κοινή πορεία των μελών που τις απαρτίζουν.

Πολύ περισσότερο στους Δήμους και τις Κοινότητες, που συνιστούν τον πυρήνα της πολιτειακής και κοινωνικής συγκρότησης κάθε κράτους, η συλλογικότητα σφραγίζει την εξέλιξη τους και καθορίζει το μέλλον τους.

Ο εθελοντισμός είναι η αρχέγονη ανάγκη και παρόρμηση του ατόμου να προσφέρει στο σύνολο.

Ο εθελοντισμός είναι ένστικτο πολιτισμού.